Home
telegraaf vrouw 11-07-2014.pdf Telegraaf-i - 11 juli 2014 - Hoe oud zijn MIJN VATEN_.pdf

Onderzoeklocaties:
Vascucheck maakt gebruik van landelijke onderzoeksfaciliteiten zoals gezondheidscentra, fysiotherapie praktijken en bedrijfsgeneeskundige diensten.

Samenwerkingsverbanden:
Meras Fysiotherapie, Gezondheidscentrum Oost-Gelre, Paramedisch Centrum Beusichem, Synovia Health & Performance, All-Sports, Fysiotherapie Soestdijk, Topfysiotherapie® Schijndel, Fysiotherapie de Balans e.a.

Contactgegevens:

Vascucheck bv
Tommaso Albinonistraat 98
1083 HM Amsterdam

Tel: 06 - 55151686
info@vascucheck.nl

Onderzoek Bedrijfsleven Medici Particulieren

VascuCheck en het bedrijfsleven


De werknemers  zijn het grootste kapitaal van ieder bedrijf, verder is het vaak een gebouw, met wat tafels stoelen, computers, voorraden en meer. In toenemende mate is de werkgever verantwoordelijk voor de kosten van verzuim.

Was dat 10 jaar geleden nog gedurende 1 jaar, gevolgd door 2 jaar, thans wordt het bedrijfsleven van overheidswege geconfronteerd met jarenlange betalingsverantwoordelijkheid bij uitval van personeel. Uitval door hart- en vaatziekten kost gemiddeld 3,5  jaarsalarissen , vooral voor kleine en middelgrote bedrijven kunnen deze bedragen een verschil tussen winst of verlies uitmaken of erger. VascuCheck filtert de risicovolle medewerkers eruit middels haar onderzoek en aanbevelingen, waardoor de verzuimkosten flink zouden kunnen dalen.


Chronische vermoeidheidsklachten, hart- en vaatziektes komen erg veel voor op de lijst van verzuim redenen.

Vascucheck kan een belangrijke bijdrage zijn voor het leveren  van het risico-inventarisatie profiel en daarmee verzuim voorkomen c.q. Reduceren. 1 op de 15  (cijfers Ned. Hartstichting) werknemers krijgt te maken met hart- ,hersen - of vaatziekten, soms met een zeer langdurig en kostbaar behandel proces. Kosten waar u als werkgever indirect voor verantwoordelijk bent.


De uitslagen van het VascuCheck onderzoek vallen onder het medisch geheim, de individuele uitslagen worden niet doorgegeven aan de werkgever. Wat heeft u er dan aan als werkgever om van de diensten van VascuCheck gebruik te maken ?

Er vanuit gaande dat een ieder, waarbij een probleem vastgesteld wordt, dit laat behandelen in de reguliere gezondheidszorg, vallen de kosten hiervoor bijna 100 % onder de ziektekostenverzekering van de werknemer.

In het geval dat iemand een acuut probleem krijgt en (langdurig) uitvalt, zijn deze kosten grotendeels voor de

werkgever en zoals u weet kunnen deze enorme proporties aannemen.


In dat geval geldt bijna altijd : Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen…

Preventief medisch onderzoek leidt tot (fors) lagere verzuimkosten!


Buiten dat ontvangt de werkgever een samengestelde bedrijfsrapportage (zie voorbeeld rechtsonder)

waarbij gebleken is dat dit kan helpen de bedrijfscultuur te veranderen, bijvoorbeeld in het eet gedrag

in de bedrijfskantine.


Graag willen wij in een persoonlijk onderhoud bovenstaande verder aan u toelichten.


Analyse ANO def.pdf