Onderzoeklocaties:
Vascucheck maakt gebruik van landelijke onderzoeksfaciliteiten zoals gezondheidscentra, fysiotherapie praktijken en bedrijfsgeneeskundige diensten.

Samenwerkingsverbanden:
Meras Fysiotherapie, Gezondheidscentrum Oost-Gelre, Paramedisch Centrum Beusichem, Synovia Health & Performance, All-Sports, Fysiotherapie Soestdijk, Topfysiotherapie® Schijndel, Fysiotherapie de Balans e.a.

Contactgegevens:

Vascucheck bv
Tommaso Albinonistraat 98
1083 HM Amsterdam

Tel: 06 - 55151686
info@vascucheck.nl

Onderzoek Bedrijfsleven Medici Particulieren Home
telegraaf vrouw 11-07-2014.pdf Telegraaf-i - 11 juli 2014 - Hoe oud zijn MIJN VATEN_.pdf

Vascucheck voor professionals


Na jarenlang onderzoek is nu ook in Nederland een geavanceerd vaatonderzoek beschikbaar. Non-invasief, snel, wetenschappelijk gevalideerd, kan een risico-inventarisatie gedaan worden naar de doorbloeding van de vaten en de elasticiteit van de vaten. De al langer bekende Ankle Brachial Index (ABI), wordt nu gecombineerd met de Cardial Ankle Vascular Index (CAVI), een nieuwe wereldwijde standaard voor het bepalen van de vaatstijfheid. Deze is in hoofdzaak gebaseerd op de zgn. Pulse Wave Velocity. Zie de diverse wetenschappelijke publicaties.

In nauwe samenwerking met cardiologen, hartchirurgen, vaatspecialisten en huisartsen verricht VascuCheck de vaatmeting. Zowel op indicatie, als preventief.


Geïnteresseerd wat dit voor úw praktijk kan betekenen? Neem met ons contact op voor het maken van een afspraak.

 

Cavi
In wetenschappelijk onderzoek is inmiddels aangetoond bij patiënten met angiografisch bewezen coronair lijden dat CAVI correleert met maximum intima-media dikte en angiografische plaque score. Bij logistische regressie was alleen CAVI positief gecorreleerd met de mate van angiografisch bewezen coronair lijden.

Ook in de grote observationele Rotterdam studie is aangetoond dat arteriële vaatstijfheid correleert met atherosclerose. Voordeel van CAVI is dat het reproduceerbaar per individu is, waarbij de meting onafhankelijk is t.o.v. de fysiologische wisselingen in bloeddruk. Daarnaast is er in tegenstelling tot C.I.M.T. geen intra- en interobserver variatie.

C.I.M.T.
Intima-media thickness is een onderzoeksmethode waarmee met echografie de dikte van de intima van een halsslagader wordt gemeten. De dikte van de intima is een maat voor atherosclerose. Het effect van de verandering van IMT wordt inmiddels gebruikt als surrogaat-eindpunt voor studies die het effect van nieuwe medicatie op het tegengaan van atherosclerose onderzoeken. Het voordeel is dat onderzoeken veel kleiner en dus goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Uitgangspunt is daarbij dat de regressie van atherosclerose gemeten middels IMT een vroege voorspeller is voor een toekomstige afname van de sterfte door hart- en vaatziekten. Voordeel van C.I.M.T. is dat het non-invasief, non-ioniserend en een goede intra- en interobserver reproduceerbaarheid heeft, nadeel is dat er nog geen goede standaardisatie van het onderzoek is. C.I.M.T. heeft een voorspellende waarde op de incidentie van hart- en vaatziekten in observationeel onderzoek gehad.